TOM pokoje go¶cinne
kontakt
Wy¶lij wiadomo¶æ
Sprawd¼ nasz± ofertê Bursztyn Amber Wynajem pokoi TOM
pokoje go¶cinne TOM pokoje go¶cinne TOM pokoje go¶cinne TOM pokoje go¶cinne TOM
Udane wakacje tylko u nas! Zapraszamy

Witamy

Serdecznie zapraszamy na wypoczynek nad morze Ba³tyckie do miejscowo¶ci Ch³apowo.

Piêkna pla¿a z wysokim klifem, czyste powietrze, dziewicza przyroda i jednoczesne s±siedztwo takich kurortów nadmorskich jak W³adys³awowo, Jastrzêbia Góra, Jastarnia czy Sopot, czyni± z Ch³apowa idealne miejsce na wakacje.

Wzd³u¿ pó³nocnej czê¶ci miejscowo¶ci rozci±ga siê piêkna piaszczysta pla¿a. Szczególnego uroku pla¿y dodaj± urozmaicone doj¶cia do morza, od zej¶æ po drewnianych schodach, do w±skich ¶cie¿ek rybackich i malowniczego w±wozu Ch³apowskiego. Pla¿a od strony W³adys³awowa ³±czy siê z tamtejszym t³umami i gwarem, za¶ od strony Rozewia, zapewnia spokojny i swobodny wypoczynek.

Przygotowali¶my dla Pañstwa dwa obiekty wypoczynkowe, usytuowane w ró¿nych zak±tkach miejscowo¶ci.

Polecamy:

Urlop nad morzem Ch³apowo

Urlop nad morzem W³adys³awowo

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± ofert±.